Preloader
ul. Zwycięstwa 18a,
66-100 Sulechów

DR HAB. N. MED. PROF. UZ RAFAŁ RZEPKA

spec. położnictwa i ginekologii

dr hab. n. med. prof. UZ Rafał Rzepka
dr hab. n. med. prof. UZ Rafał Rzepka
spec. położnictwa i ginekologii
Godziny Przyjęć
Godziny Przyjęć
Wtorek
Piątek
15:00 - 20:00
09:00 - 13:00

Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończyłem w 1998 roku

w 2006 roku uzyskałem stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych - moja praca dotyczyła metod śródporodowego nadzoru stanu płodu

w 2007 roku ukończyłem specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii

w 2017 roku uzyskałem stopień naukowy Doktora Habilitowanego - moja praca dotyczyła poszukiwań nowych markerów biochemicznych mówiących o ryzyku wystąpienia porodu przedwczesnego

w latach 1999 - 2018 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w latach 2013 – 2017 pełniłem funkcję Lekarza Kierującego Kliniką Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zarządzając kliniką, w której rocznie odbywało się ponad 2000 porodów oraz ok. 1000 różnego typu operacji ginekologicznych

jestem autorem 63 publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu w większości umieszczonych na tzw. Liście Filadelfijskiej, a także pozycji książkowych

Jestem członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – już nie tylko poszerzam swoją wiedzę, ale przeprowadzam egzaminy specjalizacyjne dla innych lekarzy

jestem członkiem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, brytyjskiej organizacji: The Fetal Medicine Foundation

moje doświadczenie zawodowe zdobyte poza województwem lubuskim obejmuje w szczególności:

diagnostykę prenatalną zarówno nieinwazyjną jak i tą związaną z pobieraniem materiału od płodu, patologię ciąży, terapię wewnątrzmaciczną płodu, diagnostykę wad serca płodu oraz chirurgię mikro inwazyjną – laparoskopię, histeroskopię oraz uroginekologię laparoskopową

Po latach pracy z dala od rodzinnych stron postanowiłem moje doświadczenia zawodowe przynieść do Miasta z którego pochodzę.


Referencje i Certyfikaty

Zapytaj o wizytę

!
!
!
!
Anuluj
Proszę wybrać lekarza
Wybierz osobę z pośród aktualnie dostępnych.

Zapytaj o wizytę

!
!
!
!
Anuluj
dr hab. n. med. prof. UZ
Rafał Rzepka
spec. położnictwa i ginekologii
Godziny Przyjęć
Godziny Przyjęć
Wtorek
Piątek
15:00 - 20:00
09:00 - 13:00

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.